شرکت رادین ارتباط تبریز در سال ۱۳۹۷ باعقد قرارداد با شرکت های چینی و حضور مهندسان شرکت در کشور چین جهت اموزش تعمیرات به منظور واردات مستقیم دستگاه های کارتخوان و‌ارایه برترین کیفیت نسبت به سایر رقبا علاوه بر توانایی های بالای فنی فعالیت خود را اختصاصا معطوف به واردات و‌پشتیبانی دستگاه های کارتخوان سیار و ثابت کرده است که این موضوع تفاوت این شرکت با سایر شرکت ها می باشد